Kordian

Po ponad 37 latach od ostatniej premiery na deski Teatru Wybrzeże w Gdańsku wraca jeden z najsłynniejszych polskich dramatów, by odwołując się do romantycznych mitów zadać istotne dla nas pytania o to, co dziś ożywia polską młodzież: jakie idee, jakie marzenia, jakie wartości? I czy my, różne pokolenia Polaków, oddychamy jeszcze tą samą tradycją? Czy tylko używamy jej instrumentalnie jako swoistego narodowego alibi w walce o rząd współczesnych dusz? 

Pokolenie współczesnych Kordianów może swobodnie podróżować po Europie, od Londynu, przez Włochy, po Mount Blanc, co niewątpliwie różni ich od pokolenia ojców i dziadów walczących o prawo do wolności. Współczesny Kordian w walce o lepsze jutro nie musi już zabijać cara, ale może chce walczyć o lepszą Polskę? Tylko jak dziś rozumieć tę walkę? Czy idea mesjanizmu może być jeszcze bliska młodemu pokoleniu? Czy bliższy mu jest duch pokordianowej, narcystycznej autokreacji? I wreszcie co takiego Kordian zostawił nam w swoim duchowym testamencie? Winkelriedyzm? Czy może raczej krwawe ucieleśnienia szlachetnych idei ocierające się o terror? 

W spektaklu wykorzystano fragmenty innych utworów Juliusza Słowackiego: HORSZTYŃSKIEGO, KSIĘDZA MARKA, LAMBRA, PIASTA DANTYSZKA HERBU LELIWA POEMA O PIEKLE, fragment wiersza WIELCYŚMY BYLI I ŚMIESZNIŚMY BYLI… oraz fragment dramatu Stefana Chwina WIECZÓR Z PANNĄ TERROR. 

#kordian 

Spektakl zalecany dla widzów od 16 roku życia. 

Na scenie w trakcie spektaklu palone są papierosy.

ljnomkalhiolenjk3.jpeg

Dramaturg:Radosław Paczocha
Scenografia, kostiumy, światła:Magdalena Gajewska
Muzyka:Marcin Nenko
Projekt plakatu:Paweł Kamiński
Zdjęcia:Dominik Werner