Rezerwacje

Formularz rezerwacji

Uwagi

Lista spektakli zawiera jedynie spektakle aktualnie grane na scenach teatru.

Rezerwacja internetowa jest ważna jedynie po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji przez pracownika Teatru.

Rezerwacje potwierdzane są w godzinach otwarcia kas biletowych:

12.00-19.00 (poniedziałek-piątek),
14.00-19.00 (sobota-niedziela).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych wpisanych w formularzach na stronach: www.bilety.teatrwybrzeze.pl, www.teatrwybrzeze.pl jest Teatr Wybrzeże z siedzibą w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2, 80- 834, adres email: bilety@teatrwybrzeze.pl,

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@teatrwybrzeze.pl, adres: Gdańsk, ul. Św. Ducha 2, 80- 834

3. Podanie danych osobowych zawartych  w formularzach na stronach www.bilety.teatrwybrzeze.pl, www.teatrybrzeze.pl jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność danych do świadczenia usługi, – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),

4. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny do czasu realizacji umowy.

5. Osoba której dane są zbierane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie w formie pisemnej na adres siedziby administratora lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@teatrwybrzeze.pl bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

9. Przekazane dane osobowe nie będą profilowane.

10. Pytania lub wnioski związane w przetwarzaniem danych osobowych należy kierować pocztą email lub pisemnie na adresy wskazane w ust. 1.