SMAKI TEATRU

SMAKI TEATRU

Z końcem grudnia zakończyliśmy nasz projekt SMAKI TEATRU, który realizowaliśmy w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA 2017. Od czerwca do grudnia zaprezentowaliśmy 5 spektakli repertuarowych, które przystosowaliśmy do potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących poprzez tłumaczenie na język migowy, oraz osób niewidomych i niedowidzących poprzez audiodeskrypcję. Widzowie mieli okazję zapoznać się z takimi tytułami, jak MARY PAGE MARLOWE, SEKS DLA OPORNYCH czy FAHRENHEIT 451. Każdemu ze spektakli towarzyszył integracyjny warsztat teatralny, wprowadzający widzów w tematy podejmowane przez twórców przedstawienia. Dodatkowo w grudniu zorganizowaliśmy integracyjne zwiedzanie Sceny Kameralnej w Sopocie.

Łącznie we wszystkich wydarzeniach udział wzięło ponad 400 osób. Będziemy starać się o dofinansowanie z tegorocznej edycji programu KULTURA DOSTĘPNA – jeśli wszystko pójdzie dobrze, w niedalekiej przyszłości uda nam się ugościć jeszcze więcej osób z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku.

Nasze działania zostały docenione przez Fundację Szansa dla Niewidomych, organizatora konkursu IDOL, w którym Teatr Wybrzeże zajął drugie miejsce w kategorii FIRMA/INSTYTUCJA.

logo20kultura20dostepna3

mkidn 01 cmyk3