Lato w Teatrze Wybrzeże

Lato w Teatrze Wybrzeże

Drodzy widzowie, serdecznie zapraszamy na Lato w Teatrze Wybrzeże! W lipcu w odmienionej Malarni odbędzie się premiera ŻYCIA INTYMNEGO JAROSŁAWA na podstawie korespondencji i dzienników oraz wątków opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza. Przedstawienie wyreżyseruje Kuba Kowalski. W sierpniu na Scenie Kameralnej i premierowo na Scenie Letniej zaprezentujemy ŻABUSIĘ Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Jarosława Tumidajskiego. W okresie wakacyjnym zagramy także ŚMIERĆ KOMIWOJAŻERA, ŚMIERĆ IWANA ILJICZA, FEDRĘ, INTELIGENTÓW, NIEZWYCIĘŻONEGO, PŁATONOWA, AKT RÓWNOLEGŁY, RESET, ZACZAROWANĄ KRÓLEWNĘ, SEANS i PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA. W ramach tegorocznego Lata w Teatrze zaprezentujemy na deskach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU i JAK WAM SIĘ PODOBA. Spotkajmy się ponownie w Teatrze. Bądźmy razem. Do zobaczenia Latem w Teatrze Wybrzeże!

Zakupu biletów na spektakle można dokonywać w kasach biletowych i za pomocą usługi Bilety online. Na spektakle prezentowane na Scenie Letniej wstęp wolny.

Przepisy epidemiczne nadal nas obowiązują - dystanse społeczne i w połowie wypełniona widownia. Dlatego wprowadziliśmy nowy regulamin dotyczący widzów.

REGULAMIN

1. Przed wejściem na teren Teatru każda osoba winna zdezynfekować dłonie przy użyciu dostępnych środków do dezynfekcji.

2. Osoba przebywająca na terenie Teatru, obowiązana jest do zakrywania ust i nosa za pomocą odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

3. Widzowie zobligowani są do ustawiania się w kolejkę z zachowaniem dystansu 2 metrów.

4. Osoby wchodzące na teren Teatru obowiązane są do pozostawienia swoich danych osobowych kontaktowych — wypełnienia kwestionariusza zdrowia, celem ułatwienia kontaktu w przypadku wykrycia osoby zakażonej, która brała udział w spektaklu. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się widzów w Teatrze, zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru [wzór oświadczenia do pobrania tutaj].

5. Możliwe jest udostępnienie widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc siedzących — Stara Apteka - 68 miejsc, Scena Kameralna - ok. 50-70 miejsc, w zależności od tytułu.

6. Rzędy winny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami z wyjątkiem osoby, która uczestniczy w spektaklu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia oraz jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

7. Wstęp na widownie organizowany jest grupami, w celu zapewnienia odległości 2 metrów pomiędzy widzami podczas zajmowania wyznaczonych miejsc.

8. Po zakończeniu spektaklu widzowie wypuszczani będą z widowni rzędami.

9. Szatnie zostają zamknięte do odwołania.

10. Sprzedaż wejściówek zostaje zawieszona do odwołania.