CZAROWNICE Z SALEM w angielskiej wersji językowej

CZAROWNICE Z SALEM w angielskiej wersji językowej

Serdecznie zapraszamy na znakomite i wielokrotnie nagradzane CZAROWNICE Z SALEM w dodatkowej, angielskiej wersji językowej (tekst sztuki będzie wyświetlany nad sceną). Teatr Wybrzeże przygotował tłumaczenie sztuki z myślą o turystach oraz obcokrajowcach mieszkających w Trójmieście. Przedstawienie zostanie zaprezentowane w najbliższy czwartek, piątek i niedzielę na Dużej Scenie.

O SPEKTAKLU

CZAROWNICE Z SALEM Arthura Millera to jeden z najważniejszych dramatów amerykańskich XX wieku. Procesy i egzekucje rzekomych czarownic, które odbyły się 1692 roku w miasteczku Salem w USA, są pretekstem do dyskusji o współczesnym świecie: świecie rozpiętym pomiędzy religią a polityką, w świecie, w którym trzeba walczyć z zalewem cynizmu, zawiści i bezwzględności. To alegoryczna, ale i bardzo brutalna opowieść o tym, jak pozornie błahe wydarzenie uruchamia spiralę zdarzeń, w której wszystkie ciosy są dozwolone, która niszczy wszystko i wszystkich oraz od której nie ma już odwrotu. A wszystko zaczyna się od grupki niewinnych dziewcząt, które idą tańczyć nocą w lesie...

„Znakomite CZAROWNICE Z SALEM w reżyserii Adama Nalepy w gdańskim Wybrzeżu łączą ciemną energię SWEET DREAMS Marilyn Mansona z refleksją filozoficznej przypowieści."

Jacek Wakar, Teatr nr 11

Arthur Miller
CZAROWNICE Z SALEM
Przekład: Anna Bańkowska
Adaptacja: Adam Nalepa, Jakub Roszkowski
Reżyseria: Adam Nalepa
Dramaturgia: Jakub Roszkowski
Scenografia: Maciej Chojnacki
Muzyka: Marcin Mirowski
Przygotowanie wokalne: Anna Domżalska
Konsultacja choreograficzna: Wioleta Fiuk
Inspicjent: Jerzy Kosiła
Sufler: Katarzyna Wołodźko
Asystent reżysera: Sylwia Góra-Weber

W spektaklu występują: Magdalena Boć (Ann Putnam), Małgorzata Brajner (Elizabeth Proctor), Monika Chomicka-Szymaniak (Rebeca Nurse), Katarzyna Dałek (Abigail Williams), Sylwia Góra-Weber (Tituba Hoynami-Nalerros), Katarzyna Kaźmierczak (Susanne Walcott) , Katarzyna Z. Michalska (Mary Warren), Krystyna Łubieńska (Ruth Putnam), Mirosław Baka (John Proctor), Piotr Domalewski (J.F. Danforth), Krzysztof Matuszewski (Thomas Putnam), Robert Ninkiewicz (Samuel Parris), Cezary Rybiński (John Hale), Maciej Szemiel (Clint Cheevers), Jarosław Tyrański (Giles Corey) oraz Anna Kaszuba (Mercy Lewis), Zofia Nather (Betty Parris, gościnnie), Marcin Mirowski (Muzykant z wioski).

Premiera: 24 kwietnia 2013 roku na Dużej Scenie w ramach VI edycji Festiwalu Wybrzeże Sztuki

Czas: 2 godziny 40 minut (jedna przerwa)

W spektaklu użyto świateł stroboskopowych.

Spektakl zalecany dla widzów od 15 roku życia.

THE CRUCIBLE IN THE ENGLISH LANGUAGE VERSION!

We would like to invite you to the excellent and multiple award-winning THE CRUCIBLE, in an additional English language version (the text of the play will be displayed above the stage). Wybrzeże Theatre prepared the translation of the play with tourists and foreigners residing in the Tricity in mind. The play will be shown on 31 July and on 1 and 3 August on the Big Stage.

ABOUT THE PLAY

Arthur Miller's THE CRUCIBLE is one of the most important American plays of the 20th century. The trials and executions of the alleged witches held in 1692 in the town of Salem in the USA constitute only a pretext for a discussion about the contemporary world: the world spread between religion and politics, the world in which you have to fight against the deluge of cynicism, envy and ruthlessness. This is an allegorical but also very brutal tale of how a seemingly trivial incident can trigger a spiral of events in which there are no holds barred, which destroys everything and everyone and from which there is no turning back. And all starts with a group of innocent girls who go dancing in the woods at night...

"Excellent THE CRUCIBLES directed by Adam Nalepa in the Gdańsk Wybrzeże Theatre combine the dark energy of Marilyn Manson's SWEET DREAMS and the reflection of a philosophical parable."

Jacek Wakar, Teatr nr 11

Arthur Miller
THE CRUCIBLES
Translation: Anna Bańkowska
Adaptation: Adam Nalepa, Jakub Roszkowski
Direction: Adam Nalepa
Dramatic production: Jakub Roszkowski
Scenography: Maciej Chojnacki
Music: Marcin Mirowski
Vocal coach: Anna Domżalska
Choreographic consultation: Wioleta Fiuk
Stage manager: Jerzy Kosiła
Prompter: Katarzyna Wołodźko
Director's assistant: Sylwia Góra-Weber

Cast: Magdalena Boć (Ann Putnam), Małgorzata Brajner (Elizabeth Proctor), Monika Chomicka-Szymaniak (Rebeca Nurse), Katarzyna Dałek (Abigail Williams), Sylwia Góra-Weber (Tituba Hoynami-Nalerros), Katarzyna Kaźmierczak (Susanne Walcott) , Katarzyna Z. Michalska (Mary Warren), Krystyna Łubieńska (Ruth Putnam), Mirosław Baka (John Proctor), Piotr Domalewski (J.F. Danforth), Krzysztof Matuszewski (Thomas Putnam), Robert Ninkiewicz (Samuel Parris), Cezary Rybiński (John Hale), Maciej Szemiel (Clint Cheevers), Jarosław Tyrański (Giles Corey) and Anna Kaszuba (Mercy Lewis), Zofia Nather (Betty Parris, guest appearance), Marcin Mirowski (Musician from the village).

Opening night: 24 April 2013 on the Big Stage under the 6th edition of the Art Coast Festival (Festiwal Wybrzeże Sztuki)

Duration: 2 hours 40 minutes (one interval)

Strobe lights have been used in the play.

The play is recommended for audiences aged 15 and over.