Łukasz Konopka

Profil aktora: Łukasz  Konopka

Absolwent PWSFTviT w Łodzi. Pracę w teatrze rozpoczął jeszcze jako student PWSFTviT gościnnymi występami w Teatrze Nowym w Łodzi. W 2005 roku współpracował też z łódzkim Teatrem Studyjnym. W latach 2006-2008 zatrudniony jako aktor w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Od 2008 roku współpracuje z Teatrem Wybrzeże.