ŻYCIE JEST SNEM w 19. Dyskusyjnym Klubie Teatralnym | Teatr Wybrzeże