ZWODNICA na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych | Teatr Wybrzeże