Zwiedzanie teatru z przewodnikiem po polsku i angielsku / Theater tours in Polish and English

Zwiedzanie teatru z przewodnikiem po polsku i angielsku / Theater tours in Polish and English

Czy każda scena ma komin? Kim jest inspicjent? Co skrywa teatralna piwnica? Wszystkich zainteresowanych kulisami teatru zapraszamy na wycieczkę po budynku Dużej Sceny w Gdańsku. Trasa zwiedzania uwzględnia m.in. widownię, scenę, zabytkowe mury oraz charakteryzatornię. Czas trwania wycieczki wynosi ok. 90 minut. 

Po teatralnych zakamarkach oprowadzać będą Anna Augustyniak, Weronika Łucyk i Ella Naduk.

Zwiedzanie z przewodnikiem po polsku:

Poniedziałek, 8 lipca godz. 19:00

Wtorek, 16 lipca godz. 19:00

Zwiedzanie z przewodnikiem po angielsku:

Sobota, 6 lipca godz. 18:00

Sobota, 13 lipca godz. 18:00

Bilety w cenie 15 zł dostępne są w kasach teatru lub sprzedaży online: https://bilety.teatrwybrzeze.pl/

 

Does every scene have a stage barrels and curtains? Who is the stage manager? What does the theater basement hide? We invite everyone interested in the backstage of the theater to take a tour of the big stage building in Gdańsk. The sightseeing route includes, among others: auditorium, stage, historic walls and make-up room. The duration of the tour is approximately 90 minutes.

Anna Augustyniak, Weronika Łucyk and Ella Naduk will guide you through the nooks and crannies of the theater.

Guided tours in Polish:

Monday, July 8 at 19:00

Tuesday, July 16 at 19:00

Guided tours in English:

Saturday, July 6 at 18:00

Saturday, July 13 at 18:00

Tickets price PLN 15 are available at the theater's box office or online: https://bilety.teatrwybrzeze.pl/

Opublikowano: