Znakomita Magdalena Boć - o PŁATONOWIE w Rzeczpospolitej | Teatr Wybrzeże