Zmarła Joanna Puzyna-Chojka

Zmarła Joanna Puzyna-Chojka

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że zmarła Joanna Puzyna-Chojka, teatrolog, krytyk teatralny, animator kultury, nauczyciel akademicki.

Była kierownikiem literackim Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu i Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, a także kierownikiem literackim i selekcjonerem Kaliskich Spotkań Teatralnych, kierownikiem literackim (2006-2008) i dyrektorem programowym (2009) Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni. Współtworzyła projekt Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej - jako autorka formuły, koordynatorka, członek Komisji Artystycznej i sekretarz Kapituły (2007-2009). Publikowała m.in. na łamach Teatru, Dialogu, Didaskaliów, Notatnika Teatralnego, a także Tygodnika Powszechnego i trójmiejskiego dodatku Gazety Wyborczej. Była od początku istnienia członkiem redakcji ogólnopolskiego portalu Teatralny.pl. Pracowała jako adiunkt w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk na Uniwersytecie Gdańskim. Badawczo zajmowała się przede wszystkim najnowszymi strategiami dramaturgicznymi (tworzonymi także pod wpływem nowych mediów) i różnymi odmianami realizmu teatralnego. Jest autorką monografii GRA O ZBAWIENIE. O DRAMATACH TADEUSZA SŁOBODZIANKA, kilkuset artykułów poświęconych teatrowi, redaktorką czterech tomów zbiorowych. Ostatnia jej książka poświęcona jest strategiom dokumentalnym we współczesnym teatrze. Aktywnie promowała współczesny dramat i teatr - poprzez teksty krytyczne, wykłady, warsztaty, a także reżyserowanie czytań performatywnych i szkiców scenicznych. Podejmowała także rozmaite inicjatywy kuratorskie. W latach 2014 - 2017 była dyrektorem programowym Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie - autorskiego projektu, zrodzonego z potrzeby wskazywania i definiowania najważniejszych przemian, jakim podlega współczesny dramat i teatr.