Zmarł Andrzej Kudlik

Zmarł Andrzej Kudlik

Z żalem zawiadamiamy, że w zeszły piątek, 10 grudnia zmarł Andrzej Kudlik, dyrektor Teatru Wybrzeże w latach 1980-1987.

Andrzej Kudlik ukończył filologię polską w Studium Nauczycielskim w Gdańsku, a następnie pedagogikę na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1964-1975 związany ze studenckim ruchem artystycznym, prezes chóru gdańskiej Akademii Medycznej, wykonawca w kabarecie piosenki KS Żak. W latach 1973-1975 zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego w Gdyni (za dyrekcji Kazimierza Łastawieckiego).

W roku 1980 objął dyrekcję Teatru Wybrzeże, przez kilka miesięcy prowadząc teatr wspólnie z Antonim Biliczakiem. Za jego dyrekcji kierownikami artystycznymi teatru byli Maciej Prus i Stanisław Michalski.

Pierwszym ważnym wydarzeniem artystycznym (i po części politycznym) za dyrekcji Kudlika była realizacja SPRAWY DANTONA Przybyszewskiej (1980) w reżyserii Andrzeja Wajdy. Innymi ważnymi realizacjami były - nagradzane na festiwalach teatralnych - m.in. KNIAŹ PATIOMKIN Micińskiego w reżyserii Macieja Prusa (1981), sztuki Gombrowicza w reżyserii Ryszarda Majora: ŚLUB (1982) i OPERETKA (1984), sztuki w reżyserii Krzysztofa Babickiego: SONATA WIDM Strindberga (1982), PUŁAPKA Różewicza (1984) i WIŚNIOWY SAD Czechowa (1985).