Wykład o własności na Scenie Kameralnej | Teatr Wybrzeże