Współpraca Teatru Wybrzeże z Młodzieżowym Domem Kultury w Sopocie | Teatr Wybrzeże