WSOPOTWZIĘCI w 120. rocznicę powstania kurortu | Teatr Wybrzeże