Wnuczka Władysława Broniewskiego do twórców spektaklu BRONIEWSKI | Teatr Wybrzeże