Wielka Zbiórka Książek w Teatrze Wybrzeże

Wielka Zbiórka Książek w Teatrze Wybrzeże

Drodzy widzowie! Do 20 maja trwa w naszym Teatrze Wielka Zbiórka Książek organizowana przez Fundację Zaczytani.org. Dla tych, którzy w tym czasie przyniosą do kas Teatru Wybrzeże choć jeden tom, czeka specjalna oferta: bilety na spektakle FAHRENHEIT 451, MARY PAGE MARLOWE oraz ŚMIERĆ BIAŁEJ POŃCZOCHY w cenie 20 zł za sztukę. Zebrane książki trafią do 100 nowych bibliotek w placówkach medycznych, do bibliotek dotychczasowo utworzonych przez fundację Zaczytani.org oraz do Regionalnych Centr Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.zaczytani.org