WIELKA IMPROWIZACJA w 20. Dyskusyjnym Klubie Teatralnym | Teatr Wybrzeże