Wieczór poświęcony pamięci Joanny Bogackiej | Teatr Wybrzeże