WESOŁE KUMOSZKI w 47. Dyskusyjnym Klubie Teatralnym | Teatr Wybrzeże