Warsztat z Polskiego Języka Migowego

Warsztat z Polskiego Języka Migowego

Co wiesz o świecie Głuchych? Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w warsztacie języka migowego. Podczas warsztatu będzie można nauczyć się najczęściej wykorzystywanych znaków PJM, a także poznać reguły migania z uwzględnieniem kluczowych dla tego języka zagadnień: spotkanie będzie poświęcone znakom w kontekście mimiki, przestrzeni, wizualizacji i gramatyki. Warsztat poprowadzą Joanna Olejnik i Kamila Skalska, od lat zajmujące się tłumaczeniami oraz nauczaniem Polskiego Języka Migowego.

Warsztat odbędzie się 26 listopada o godzinie 18:00 w Sali Prób Czytanych w budynku Starej Apteki.

Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu 502 756 973 lub mailowo pod adresem zapisy@teatrwybrzeze.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O PROGRAMIE KULTURA DOSTĘPNA

Teatr Wybrzeże bierze udział w Programie KULTURA DOSTĘPNA. W ramach programu realizujemy projekt RAZEM W TEATRZE - cykl pokazów 5 spektakli repertuarowych z tłumaczeniem na język migowy oraz audiodeskrypcją dla osób niewidzących, niedowidzących, niesłyszących oraz niedosłyszących. Prezentacjom spektakli towarzyszą warsztaty. Projekt będzie realizowany do grudnia 2019 roku. Celem programu dotacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA DOSTĘPNA jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. W ramach programu można się ubiegać o dofinansowanie projektów skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do kultury. Odbiorcami dofinansowanych zadań mają być przedstawiciele różnych grup m.in: dzieci i młodzież szkolna, osoby starsze i z niepełnosprawnością, a także tych środowisk, które m.in. z powodu barier kulturowych i prawnych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.