Ulica Teatralna otwarta!

Ulica Teatralna otwarta!

Drodzy widzowie, z ogromną radością informujemy, iż zakończony został właśnie kolejny etap realizowanego przez nas przedsięwzięcia inwestycyjnego - przebudowy ulicy Teatralnej w Gdańsku. Ta wąska, urokliwa uliczka, położona pomiędzy budynkiem Dużej Sceny Teatru, a budynkami scen Malarnia i Stara Apteka jest lubianym przez mieszkańców i turystów skrótem łączącym Targ Węglowy z ulicą św. Ducha. Ulica Teatralna była przez ostatnie lata zamknięta dla przechodniów ze względu na prowadzone w sąsiedztwie prace budowlane związane z budową sceny Stara Apteka, a następnie – modernizację samej ulicy.

Zakres prac obejmował odwodnienie ulicy, przebudowę nawierzchni oraz wykonanie nowego oświetlenia, w tym oświetlenia eksponującego walory zabytkowego budynku Starej Apteki. Podczas prowadzenia prac ziemnych wykonano także izolację fundamentów budynku głównego Teatru na odcinku graniczącym z ulicą. Inwestycja była możliwa dzięki współpracy pomiędzy Teatrem Wybrzeże a Gminą Miasta Gdańska, która sfinansowała większą część prac. Na mocy zawartego porozumienia Teatr Wybrzeże, jako inwestor wiodący, wyłonił wykonawcę robót. Prace wykonywane były od października 2018 do czerwca 2019.

Obecnie w Teatrze trwają prace przy realizacji kolejnego etapu inwestycji - modernizacji sceny Malarnia. Z końcem czerwca 2019 ukończony został stan surowy budynku, wykonano m. in. konstrukcje stalowe, wzmocnienie stropu i ścian zewnętrznych, zagospodarowanie przestrzeni poddasza, konstrukcje i pokrycie dachu. W najbliższych miesiącach wykonywane będą prace wykończeniowe i instalacyjne, technologia sceny, a następnie dostawy sprzętu elektroakustycznego, oświetleniowego i pozostałego wyposażenia. Planowany termin ponownego otwarcia zmodernizowanej sceny Malarnia dla publiczności to I kwartał 2020.

Po zakończeniu prac związanych z przebudową sceny Malarnia Teatr Wybrzeże przystąpi do realizacji ostatniego, największego z dotychczasowych etapów przedsięwzięcia – modernizacji budynku Dużej Sceny. W ramach tego zadania wykonana zostanie kompleksowa przebudowa foyer oraz widowni, wraz z instalacją nowoczesnych urządzeń technologii teatralnej i mechaniki sceny. Ponadto, wykonana zostanie przebudowa wejść bocznych do budynku oraz wymiana frontowej fasady szklanej od strony Targu Węglowego, co zdecydowanie poprawi estetykę elewacji budynku. Dzięki tej przebudowie Gdańsk zyska nowoczesną scenę teatralną, komfortową zarówno dla widzów, jak i dla artystów, dającą znacznie szersze możliwości techniczne dla działalności artystycznej niż obecnie. Prace planowane są na lata 2020-2022.