Teatr Wybrzeże poszukuje pracowników

Teatr Wybrzeże poszukuje pracowników

Teatr Wybrzeże poszukuje pracowników na stanowisko Montażysty i Specjalisty - Fryzjera.

Stanowisko Montażysty

1. Wymagania:
- wykształcenie zawodowe lub średnie
- zdolność do wykonywania pracy fizycznej i pracy na wysokości
- obsługa narzędzi oraz elektronarzędzi
- dyspozycyjność – praca rano i wieczorem

2. Warunki pracy:
- wymiar czasu pracy: etat
- montaż dekoracji, przygotowanie spektaklu
- obsługa techniczna prób i przedstawień
- pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika
- miejsce świadczenia pracy: Teatr Wybrzeże w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2, 80-834

Stanowisko Specjalisty - Fryzjera

1. Wymagania:
- wykształcenie w specjalizacji fryzjer
- znajomość modelowania i układania fryzur (mile widziana znajomość perukarstwa)

2. Warunki pracy:
- w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba do pracowni charakteryzatorsko – fryzjerskiej (przygotowanie fryzur i peruk do spektakli teatralnych)
- wymiar czasu pracy: 1 etat
- pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika
- miejsce świadczenia pracy: Teatr Wybrzeże w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2, 80-834

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV)
- list motywacyjny
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 31 stycznia 2020 roku na adres sekretariat@teatrwybrzeze.pl, temat „praca”

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kandydat którego zaprosimy na spotkanie zostanie poproszony o udostępnienie do wglądu dodatkowo: kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie, świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia; innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej prac (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach).

Dodatkowe informacje:

Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016  roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Teatr Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk.
2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@teatrwybrzeze.pl.
3) Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą w celu wyłonienia kandydata na pracownika w aktualnej rekrutacji, a także w celu wzięcia pod uwagę CV w przyszłych rekrutacjach po udzieleniu odrębnej zgody.
Podstawą przetwarzania są przepisy prawa: art. 22 [1] Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz udzielona zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane będą do momentu wycofania przez kandydata zgody lub zgodnie z okresem wskazanym w ogłoszeniu o pracę, jeśli zostało określone w ogłoszeniu.
5) Kandydat do pracy ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych, które należy podać w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjny.
7) Zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody lub odmową podania danych jest brak możliwości przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.