Teatr Wybrzeże doceniony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Teatr Wybrzeże doceniony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Z przyjemnością informujemy, że Teatr Wybrzeże został doceniony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie analizy porównawczej sprawozdań za rok 2011 czterech teatrów dramatycznych, wśród których znalazł się także Teatr Narodowy, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej oraz Teatr Polski we Wrocławiu.

Ministerstwo Kultury uznało, że Teatr Wybrzeże osiągnął najlepsze wyniki pod względem ilości premier, ilości spektakli i ilości widzów, uzyskując także relatywnie wysoki poziom przychodów własnych. Podkreślono również, że nasz teatr wypracował tę pozycję przy najniższym zatrudnieniu w przeliczeniu na etaty spośród teatrów, których sprawozdania poddano analizie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w swoim wyborze kierowało się podobieństwem instytucji pod względem lokalowym (ilość scen, ilość miejsc na widowni), finansowym (dotacje i przychody), a także organizacyjnym (zatrudnienie, ilość premier i zagranych spektakli).