SZELMOSTWA LISA WITALISA w podwójnej wersji językowej na Scenie Kameralnej / ВИТІВКИ ЛИСА ВІТАЛІСА в двомовній версії на Камерній Сцені

SZELMOSTWA LISA WITALISA w podwójnej wersji językowej na Scenie Kameralnej / ВИТІВКИ ЛИСА ВІТАЛІСА в двомовній версії на Камерній Сцені

Serdecznie zapraszamy na znakomite SZELMOSTWA LISA WITALISA w polskiej i ukraińskiej wersji językowej! Przedstawienie zostanie zaprezentowane w najbliższy wtorek o godzinie 18.00 na Scenie Kameralnej.

Dla Gości z Ukrainy przygotowaliśmy pulę bezpłatnych zaproszeń na SZELMOSTWA LISA WITALISA i inne spektakle z repertuaru Teatru Wybrzeże.

O SPEKTAKLU

SZELMOSTWA LISA WITALISA to klasyka literatury dziecięcej w nowej odsłonie. Witalis to lis nad lisy. O jego nietuzinkowym sprycie krążą niesamowite opowieści. Splendoru dodaje mu wspaniały ogon: „Gdy Witalis kroczył drogą, wpierw widziano jego ogon, co jak ruda chmura zwisa, a dopiero potem – lisa”. Przewrotny i wyrachowany rudzielec potrafi zjednać sobie przychylność mieszkańców lasu. Obiecując przysłowiowe „gruszki na wierzbie” zostaje wybrany na prezydenta leśnej wspólnoty. Czy takiego przywódcy chciały zwierzęta? Historia przebiegłego szelmy, który realizuje swoje niecne plany kosztem swoich pobratymców, jest w istocie swoistą parodią demokracji. To spektakl dla dzieci i dla rodziców, dla babć, dziadków, cioć i wujków… Przygody Witalisa bawią i uczą międzypokoleniowo, nie tracąc na aktualności.

Joanna Zdrada o SZELMOSTWACH LISA WITALISA: „To spektakl nie tylko dla dzieci. Zabawna i przejmująca historia rudego szelmy, który obejmuje urząd prezydenta leśnych zwierząt, to w rzeczywistości błyskotliwa satyra polityczna. Gdy czytałam poemat Brzechwy moim dzieciom, uderzyło mnie jak bardzo głęboko przeżywają temat wyzysku i kłamstwa. Ucząc się współczucia sprzeciwiały się oszustwom. Pomyślałam wówczas, że poemat Brzechwy, to wspaniała lekcja anty-populizmu dla dzieci. Przestroga, by nie ulegać doraźnym i prostym rozwiązaniom, oraz że to, co atrakcyjne, nie zawsze jest dobre”.

„Dla kogo jest ten spektakl? Dla każdego, nie ma ograniczeń wiekowych. Gwarantuję, że SZELMOSTWA LISA WITALISA długo nie zejdą z afisza. „Pisząc dla dzieci, wznoszę lekki malowniczy most, po którym mali czytelnicy chętnie i niepostrzeżenie przechodzą od swoich ukochanych książek do wielkiej poezji, do literatury klasycznej" - pisał Jan Brzechwa. Ten spektakl to taki magiczny pomost, po którym młodzi widzowie dojdą do teatru Szekspira czy Mrożka.”

Grażyna Antoniewicz, Dziennik Bałtycki

Jan Brzechwa
SZELMOSTWA LISA WITALISA
Reżyseria: Joanna Zdrada
Scenografia i kostiumy: Anna Kaczkowska i Pavel Hubicka
Muzyka: Miłosz Sienkiewicz
Projekt plakatu: Jakub Zasada
Realizacja form zwierzęcych: Daria Wawrzkiewicz, Ola Stawik
Charakteryzacja manekinów: Michał Laurentowski
Rekwizyty: Natalia Gwiazdowska
Współpraca plastyczna: Anna Chabowska, Kaja Kumor, Małgorzata Tegowska

W spektaklu występują: Monika Chomicka-Szymaniak-Wiewiórka, Anna Kociarz-Narratorka, Agata Woźnicka-Niedźwiedzica, Piotr Chys-Lis Witalis, Jerzy Gorzko-Wilk, Piotr Łukawski-Niedźwiedź, Paweł Pogorzałek-Ryś.

Asystent reżysera: Anna Kociarz
Inspicjent: Jerzy Kosiła

Premiera: 7 sierpnia 2021 roku na Scenie Kameralnej
Czas: 50 minut

Spektakl odpowiedni dla dzieci w przedziale wiekowym 5-10 lat

ВИТІВКИ ЛИСА ВІТАЛІСА в двомовній версії на Камерній Сцені

Щиро запрошуємо на відмінні ВИТІВКИ ЛИСА ВІТАЛІСА польскою і українською мовами! Спектакль відбудеться у вівторок, 20 вересня о 18.00 годині на Камерній Сцені.

Ми підготували безкоштовні запрошення для Гостей з України на ВИТІВКИ ЛИСА ВІТАЛІСА та інші спектаклі з нашого репертуару.

ВИТІВКИ ЛИСА ВІТАЛІСА це класика дитячої літератури у новій аранжації. Віталіс - незвичний лис. Про його небувалі хитрощі ходять легенди. До того ж має він величний хвіст: “Як зустрінеш Віталіса, то побачиш хвіст і лиса, чудернацьке полотно - хто із них несе кого?”. Спритний герой вміє зачарувати мешканців лісу. Обіцяє їм різні дива і звірі обирають лиса президентом лісу. Чи такого правителя хотіли мати звірі? Історія підступної пронири, що за рахунок інших втілювала свої забаганки, є в певний спосіб пародією демокрації. Це спектакль для дітей і батьків, для бабусь і дідусів, для тітки і дядька…Пригоди Віталіса втішають і вчать різні покоління, не втрачаючи своєї актуальності.

Йоана Зрада про ВИТІВКИ ЛИСА ВІТАЛІСА: “Цей спектакль не лише для дітей. Смішна і зворушлива історія рудого звіря, котрий обіймає посаду президента лісу, це насправді дотепна політична сатира. Коли я читала поему Бжехви своїм дітям, то побачила як глибоко вони переживають тему використання інших та обману. Завдяки цьому вони вчились співчувати. Тоді мені прийшло на думку, що ця поема є чудовим уроком анти-популізму для дітей. Пересторога, щоб не попасти на гачок простих рішень та знати, що не все то золото, що блистить”.

“Для кого цей спектакль?Для кожного, немає вікових обмежень. Гарантую, що ВИТІВКИ ЛИСА ВІТАЛІСА ще довго будуть висіти на афіші. “Коли я пишу для дітей, то будую легенький, мальовничий міст, по котрому малі читачі охочо і непомітно переходять від своїх улюблених книжок до великої поезії, класичної літератури” - писав Бжехва. Цей спектакль є магічним мостом по котрому молоді глядачі дійдуть до театру Шекспіра чи Мрожка.”

Гражина Антоневич, Джєнік Балтицкі.

Ян Бжехва
ВИТІВКИ ЛИСА ВІТАЛІСА
Режисерія: Йоанна Здрада
Декорації і костюми: Анна Качковська і Павел Хубіцка
Музика: Мілош Сенкевич
Плакат: Якуб Засада
Реалізація форм звірів: Варія Вавжкевич, Оля Ставік
Манекени: Міхал Лаурентовські
Реквізити: Наталія Гвяздовська
Художня співпраця: Анна Хабовська, Кая Кумор, Мавгожата Тенговська

У спектаклі беруть участь: Моніка Хоміцка-Шиманяк - Білка, Анна Кочяж - Оповідачка, Агата Возніцка - Ведмедиця, Пьотр Хис - Лис Віталіс, Єжи Гожко - Вовк,, Пьотр Ликавський - Ведмідь, Павел Погожалек - Рись.

Асистент режисера: Анна Кочяж
Інспіціент: Єжи Кошіла

Прем’єра: 7 серпня 2021 року на Камеральній Сцені
Час: 50 хвилин

Вистава відповідна для дітей віком від 5 до 10 років

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: