Sukcesy Teatru Wybrzeże

Sukcesy Teatru Wybrzeże

Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj o godzinie 13:00 we foyer Dużej Sceny odbyło się uroczyste wręczenie nominacji dyrektorskiej na kolejną kadencję Adamowi Orzechowskiemu przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych” wybranego przez Zarząd Województwa Pomorskiego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.

W wyniku dofinansowania Teatr Wybrzeże już wkrótce wzbogaci się o nową scenę Stara Apteka. Powstanie także nowy, przeszklony łącznik między nową sceną a głównym budynkiem teatru, z widokiem na Targ Węglowy. Wartość projektu to 19,9 mln zł, a unijne dofinansowanie wynosi 11,7 mln zł.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU

Celem Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe RPO WP na lata 2014-2020 jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych. W ramach Działania 8.3 wsparcie zostało skierowane głównie na przedsięwzięcia obejmujące ratowanie, przywracanie wartości i ochronę charakterystycznych zabytków lub ich zespołów wraz z otaczającym je kontekstem krajobrazowym, jak również na projekty ukierunkowane na podnoszenie jakości przestrzeni publicznej obejmujące realizację prac służących estetyzacji i podkreśleniu walorów kulturowych tej przestrzeni w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków. W ramach konkursu zostało złożonych 58 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 529 940 301,42 PLN. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 393 737 465,76 PLN, tym samym dostępna alokacja w ramach konkursu została przekroczona ponad czterokrotnie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do dofinansowania zostało wybranych 17 projektów, których całkowita wartość dotacji wynosi 94 175 641,70 PLN, a łączna wartość projektów – 175 043 588,29 PLN. Wsparciem zostaną objęte między innymi: obiekty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kulturowe Żuław, XIX wieczne słupskie spichlerze, Teatr Wybrzeże, miejskie mury obronne w Malborku, Bazylika Mariacka, Kościół Mariacki w Słupsku, Wozownia Artyleryjska Centrum Hewelianum oraz Stara Osada Rybacka w Ustce. Realizacja wybranych projektów obejmie wsparciem 39 obiektów zasobów kultury oraz ponad 34 ha powierzchni przestrzeni publicznych wpisanych do rejestru zabytków. W sumie, wzrośnie oczekiwana liczba odwiedzin w objętych wsparciem miejscach o 716 588 rocznie.

O PRZEBUDOWIE TEATRU WYBRZEŻE

W Teatrze Wybrzeże trwają prace budowlane, których efektem będzie powstanie nowej sceny - Starej Apteki w Gdańsku, oraz modernizacja Sceny Malarnia i Dużej Sceny, a także podniesienie jakości przestrzeni ulicy Teatralnej. Zakończenie wszystkich prac inwestycyjnych planowane jest na 2020 rok. Małgorzata Zamorska z działu inwestycji Teatru Wybrzeże o przebudowie: „18 czerwca 2014 roku poznaliśmy projekt, który zwyciężył w konkursie architektonicznym na modernizację scen Teatru Wybrzeże. Pierwsze miejsce zajęła Autorska Pracownia Architektoniczna - Jacek Bułat z Poznania, która opracowuje dokumentację projektową dla modernizacji zespołu budynków Teatru Wybrzeże. Jednocześnie od listopada 2014 roku trwają prace remontowe, których zakończenie planujemy na 2020 rok. Warto podkreślić, że wszystkie remonty toczą się przy zachowaniu ciągłości pracy artystycznej. Największe zmiany widać do tej pory na ulicy Teatralnej, łączącej Targ Węglowy z ulicą św. Ducha. Przez ostatnie lata budynek tzw. Przejścia Bramnego - zlokalizowany między Zbrojownią a Starą Apteką był wynajmowany, a ponieważ jego stan techniczny był bardzo zły - budynek został rozebrany i w tym miejscu powstanie nowa scena - Stara Apteka. Tym samym w Gdańsku będziemy mieli aż cztery sceny. Nowa scena Stara Apteka będzie mniej więcej takiej samej wielkości jak Scena Malarnia czy Scena Kameralna w Sopocie, tak by można było wymiennie prezentować na nich spektakle. Powstanie też nowy, przeszklony łącznik między nową sceną a głównym budynkiem teatru, z widokiem na Targ Węglowy. Szklany łącznik odsłoni również widok z Targu Węglowego na Starą Aptekę - zabytkowy budynek z XVII wieku, na którym wkrótce rozpoczną się prace konserwatorskie. W kolejnych latach prace obejmą także modernizację Sceny Malarnia i budynek główny z Dużą Sceną - zmodernizowane zostanie foyer oraz technologia teatralna Dużej Sceny. Stare, ręcznie sterowane urządzenia teatralne zostaną wymienione na nowoczesne, automatyczne rozwiązania o nowych możliwościach scenograficznych. Ponadto, w porozumieniu z miastem planowane jest również wykonanie remontu nawierzchni i modernizacja oświetlenia na ulicy Teatralnej, w celu uczynienia z tej uliczki nowej przyjaznej przestrzeni miejskiej."