STALKER w 16. Dyskusyjnym Klubie Teatralnym | Teatr Wybrzeże