Spotkajmy się ponownie w Teatrze

Spotkajmy się ponownie w Teatrze

Drodzy widzowie, z radością informujemy, że w związku z pojawieniem się możliwości prowadzenia działalności artystycznej zaczynamy powoli wznawiać naszą aktywność. Przepisy epidemiczne nadal nas obowiązują - dystanse społeczne i w połowie wypełniona widownia. Dlatego wprowadziliśmy nowy regulamin dotyczący widzów. Lato 2020 będzie na pewno inne. Zagramy nie sto, a kilkanaście przedstawień na naszych scenach i w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. W Pruszczu Gdańskim na naszej Scenie Letniej pojawimy się jedynie dwukrotnie. Wznowiona została realizacja spektaklu ŻYCIE INTYMNE JAROSŁAWA w reżyserii Kuby Kowalskiego. Premierę planujemy pod koniec lipca i połączymy ją z otwarciem odmienionej Malarni. Ruszyły też próby do ŻABUSI Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Jarosława Tumidajskiego. Przedstawienie będzie prezentowane na Scenie Kameralnej w Sopocie i premierowo na Scenie Letniej w Pruszczu Gdańskim 22 sierpnia.

Szczegółowy letni repertuar na lipiec i sierpień ogłosimy już wkrótce!

Spotkajmy się ponownie w Teatrze. Bądźmy razem. Do zobaczenia Latem w Teatrze Wybrzeże!

REGULAMIN

1. Przed wejściem na teren Teatru każda osoba winna zdezynfekować dłonie przy użyciu dostępnych środków do dezynfekcji.

2. Osoba przebywająca na terenie Teatru, obowiązana jest do zakrywania ust i nosa za pomocą odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

3. Widzowie zobligowani są do ustawiania się w kolejkę z zachowaniem dystansu 2 metrów.

4. Osoby wchodzące na teren Teatru obowiązane są do pozostawienia swoich danych osobowych kontaktowych — wypełnienia kwestionariusza zdrowia, celem ułatwienia kontaktu w przypadku wykrycia osoby zakażonej, która brała udział w spektaklu. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się widzów w Teatrze, zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru [wzór oświadczenia do pobrania tutaj].

5. Możliwe jest udostępnienie widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc siedzących — Stara Apteka - 68 miejsc, Scena Kameralna - ok. 50-70 miejsc, w zależności od tytułu.

6. Rzędy winny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami z wyjątkiem osoby, która uczestniczy w spektaklu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia oraz jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

7. Wstęp na widownie organizowany jest grupami, w celu zapewnienia odległości 2 metrów pomiędzy widzami podczas zajmowania wyznaczonych miejsc.

8. Po zakończeniu spektaklu widzowie wypuszczani będą z widowni rzędami.

9. Szatnie zostają zamknięte do odwołania.

10. Sprzedaż wejściówek zostaje zawieszona do odwołania.