Spacer teatralny ulicami Gdańska

Spacer teatralny ulicami Gdańska

Serdecznie zapraszamy na teatralny spacer ulicami Gdańska, który odbędzie się jutro o godzinie 11.00. Projekt towarzyszy obchodom 250-lecia teatru publicznego w Polsce, których koordynatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Spacer teatralny ruszy spod siedziby Teatru Wybrzeże na Targu Węglowym. Trasa spaceru obejmie Targ Węglowy, Teatr Wybrzeże i Teatr Szekspirowski, a także ulicę Szeroką, Długą oraz Bramę Straganiarską. Uczestnicy poznają miejsce dawnej siedziby Teatru Żydowskiego czy Klubu Studentów Wybrzeża Żak, odwiedzą dom, w którym mieszkał Zbigniew Cybulski i dowiedzą się, czyje podobizny widnieją na kamienicy teatralnej. Spacer poprowadzi Mieczysław Abramowicz, autor wielu prac naukowych i publicystycznych dotyczących historii Gdańska, pisarz i reżyser teatralny.

Konieczne wcześniejsze zapisy pod adresem: zapisy@teatrwybrzeze.pl

O PROJEKCIE

11 października 2015 w siedmiu miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku i Lublinie odbędą się pierwsze spacery teatralne, w których wezmą udział artyści, przedstawiciele władz miejskich, miłośnicy teatru oraz wszyscy ci, którzy lubią spacerować i w nieoczywistej formie poznawać polski teatr oraz jego historię. Spacerownik Tearalny to projekt Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, realizowany we współpracy z teatrami (Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, Sceną NN w Lublinie, Teatrem Nowym w Łodzi, Teatrem Nowym w Poznaniu, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku i Teatrem Polskim we Wrocławiu) oraz władzami samorządowymi. W Warszawie współorganizatorem „warszawskiego spacerownika teatralnego" jest Biuro Kultury m.st. Warszawy. Tematyczne spacery teatralne towarzyszą obchodom 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Proponowane trasy mają zachęcać mieszkańców poprzez swoją niekonwencjonalną i atrakcyjną formułę do zwiedzania i poznawania teatralnej - a tym samym kulturalnej - historii miast. Przygotowane scenariusze są różnorodne, a spacery prowadzone będą nie tylko przez przeszkolonych miejskich przewodników, ale także znanych artystów.

W miastach, w których 11 października zorganizowane zostaną teatralne spacery, partnerem jest sieć miejskich serwisów informacyjnych www.naszemiasto.pl.

TRASA SPACERU