SOLNESS w 7. Dyskusyjnym Klubie Teatralnym | Teatr Wybrzeże