SCENY Z EGZEKUCJI na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych | Teatr Wybrzeże