Ryszard KAJA PÓŁ POLSKI część I i Ryszard KAJA PÓŁ POLSKI część II

Ryszard KAJA PÓŁ POLSKI część I i Ryszard KAJA PÓŁ POLSKI część II

Ryszard Kaja, znany, popularny, ceniony i uznany malarz i scenograf od kilkunastu – a może i kilku więcej – lat intensywnie i efektywnie oddał swój niepospolity talent również i sztuce plakatu. Jego prace towarzyszyły głównie licznym premierom operowym, baletowym i teatralnym na scenach całego kraju. Zdobywały nagrody, trafiały do prestiżowych galerii i kolekcji, z ulicznych słupów cieszyły oczy przechodniów. I przed sześciu laty, zrazu jakby nieśmiele, a z czasem z przytupem i fantazją, rozpędził machinę, która nie miała precedensu nie tylko w Polsce ale i chyba w świecie całym. Postanowił namalować i zamalować naszą Ojczyznę. Stworzył serię PLAKAT-POLSKA, wydawaną regularnie przez Wrocławską Galerię Polskiego Plakatu, a dowodzoną przez plakato-maniaka Krzysztofa Marcinkiewicza. Blisko sto pięćdziesiąt dotychczasowych prac portretuje wielkie obszary i miasta, a także i najmniejsze zakątki i wstydliwe zadupia naszego kraju. Ryszard Kaja tkliwie i z czułością, czasami z sarkazmem i ironią, zawsze z maestrią, znajomością rzeczy i chyba z miłością zabiera nas w wędrówkę po ojczystej ziemi, po jej dumnych symbolach i wstydliwych zakamarkach, po Jej historii i kulturze, po jej wzlotach i upadkach. Bezprecedensowy, nie tylko w wąskiej szufladce ‘plakat turystyczny’, charakter tego monumentalnego przedsięwzięcia jednego szalonego artysty wspieranego przez wyrozumiałego wydawcę wart jest najwyższego uznania i zaszczytów.

W tym szczególnym momencie, w dniach świętowania Stulecia Polskiej Niepodległości, ale także naszego Wybrzeżowego Święta – pierwszej premiery nowej sceny Starej Apteki, w jej właśnie przestrzeniach pokazujemy Państwu pierwszą odsłonę Kajowego Polski portretu własnego – 90 plakatów z serii Plakat-Polska; Ryszarda Kai PÓŁ POLSKI. Na odsłonę drugą zaprosimy już w roku przyszłym, do naszego foyer głównego, wtedy pokażemy drugie Pół Polski – czyli całym naszym gmachem zawładnie Autor wielu naszych plakatów – Ryszard Kaja i jego Polska cała.

[11.11.2018]

PS. To miało być mniej więcej tak:
W Dniach Świętowania Wolności i Solidarności zapraszamy Państwa do oglądania drugiej odsłony Polski sportretowanej przez Ryszarda Kaję…

Ale zdarzył się – jak co roku – dzień 17 kwietnia, dzień kiedy w 2019 odszedł z tego życia, z tego świata i z tej Polski Ryszard Kaja. Zostawił jeszcze kilka projektów, ale już niebawem, co wydawało się jeszcze niedawno niemożliwe, seria Plakat-Polska będzie zbiorem zamkniętym. Ta druga odsłona ma więc niejako dodatkowy, elegijny charakter. Żegnamy nią nie tylko Autora wielu naszych plakatów, nie tylko czułego Portrecistę naszej macierzy, nie tylko wybitnego bezpretensjonalnego Artystę, ale wspaniałego, serdecznego, radosnego Człowieka.

Ta druga odsłona to ponad 70 kolejnych, dużych i małych, znanych i zapomnianych, uwodzących barwą i monochromatycznym minimalizmem portretów – punktów na mapie naszej krainy. Zapraszamy do ich poznawania, kosztowania i podziwiania. Do zachwycania się, rozkoszowania i delektowania Polską. I dziełem nieodżałowanego Ryszarda Kai.

[04.06.2019]