Rozstrzygnięcie konkursu na przebudowę scen Teatru Wybrzeże | Teatr Wybrzeże