Rozstrzygnięcie konkursu na przebudowę scen Teatru Wybrzeże

Rozstrzygnięcie konkursu na przebudowę scen Teatru Wybrzeże

Miło nam poinformować, że Autorska Pracownia Architektoniczna - Jacek Bułat wygrała konkurs architektoniczny na „podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże - Dużej Sceny i Sceny Malarnia - wraz z poprawą stanu zabytkowego obiektu Starej Apteki wraz z Przejściem Bramnym i podniesieniem jakości przestrzeni publicznej na ulicy Teatralnej".

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Pawła Wład. Kowalskiego wybrał projekt poznańskich architektów spośród siedmiu nadesłanych prac. Drugie miejsce w konkursie zajęła praca przygotowana wspólnie przez pracownie: FUNKCIONA Architekci Spółka Partnerska Munoz i Partnerzy (Warszawa) i INGENNUS Urban Consulting S.L.P (Hiszpania). Sąd Konkursowy przyznał także dwa równorzędne wyróżnienia pracowniom: Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski (Sopot) oraz Sound&Space Robert Lebioda (Poznań). Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się dzisiaj o godzinie 14.00 we foyer Dużej Sceny Teatru Wybrzeże.

O PROJEKCIE PRZEBUDOWY SCEN TEATRU WYBRZEŻE

Projekt Teatru Wybrzeże pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże - Dużej Sceny i Sceny Malarnia. Etap I - przygotowanie dokumentacji projektowej" jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 10, Poddziałanie 10.2.2). Kwota dofinansowania wynosi 573.750,00 zł netto. Kwota ta stanowi 75% wartości projektu (łączna wartość projektu to 765 000 zł netto). Zwycięska Autorska Pracownia Architektoniczna - Jacek Bułat wykona, na podstawie koncepcji architektonicznej, która otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie, dokumentację projektową dla inwestycji pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże - Dużej Sceny i Sceny Malarnia - wraz z poprawą stanu zabytkowego obiektu Starej Apteki wraz z Przejściem Bramnym i podniesieniem jakości przestrzeni publicznej na ulicy Teatralnej" planowanej do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Ostatecznym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże.

OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO O ZWYCIĘSKIEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

Projekt, najpełniej spełniając program użytkowy, obejmuje wszystkie części teatru wiążąc je w funkcjonalną całość, zachowuje przy tym ich autonomiczność architektoniczną, proponując rozwiązanie w charakterze kamieniczek tworzących pierzeje ulicy Teatralnej. Wnętrze budynku głównego utrzymuje charakter zgodny z pierwotną architekturą obiektu. Projekt kompozycyjnie wiąże zespół obiektów poprzez wspólne motywy wnętrza stanowiąc wspólny motyw dla całego założenia teatralnego. Nowe obiekty mają również pokrycie elewacji materiałem nawiązującym do budynku głównego za wyjątkiem Starej Apteki, która poprzez kontrast zostaje wyeksponowana. We wnętrzach Starej Apteki czytelnie rozróżniono wprowadzenie nowych elementów w kontraście do starego zabytkowego obiektu, powstaje ekspozycja walorów zabytku poprzez wprowadzony kontrast. Łącznik Przejścia Bramnego poprzez przeszklenia ścian bocznych pozwala osobom znajdującym się we foyer na kontakt z zabytkowym otoczeniem, wgląd w ulicę Teatralną i na Targ Węglowy. Łącznik jest funkcjonalnym, przestronnym przedłużeniem głównego foyer teatru. Łączy go ze sceną Malarnia, funkcjami Starej Apteki, ze scenami teatralnymi, które zostały zaprojektowane na przedłużeniu Przejścia Bramnego oraz pozwala na dojście do podwórka. Rozwiązanie architektoniczne łącznika podkreśla wejście nowej funkcji teatralnej w stare obiekty. Prawidłowo rozwiązano technologię teatralną, wiążąc ją z istniejącym zapleczem teatru obsługującym sceny Malarni i Przejścia Bramnego. Natomiast funkcje Starej Apteki zapewniają widzom możliwość wejścia na widownie scen Malarni i Przejścia Bramnego, zaprojektowano tu foyer z zapleczem i niezależne wejście z ulicy Teatralnej.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia wizualizacji zwycięskiego projektu oraz fotorelacji z ogłoszenia wyników konkursu.