RESET w 67. Dyskusyjnym Klubie Teatralnym | Teatr Wybrzeże