Repertuar na listopad

Repertuar na listopad

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym repertuarem na listopad. W tym czasie zaprezentujemy RUSKICH i PAR PARANOJE.

Zakupu biletów na spektakle można dokonywać za pomocą usługi Bilety online, za pośrednictwem formularza rezerwacji na stronie internetowej bądź w kasach teatru.

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy epidemiologicznej w Gdańsku i w Sopocie widownia na wszystkie spektakle Teatru Wybrzeże zostaje zmniejszona do 25%. Pracownicy kas biletowych dokonają weryfikacji kolejności zakupionych biletów i skontaktują się z pozostałymi osobami, którym zostaną zaproponowane do wyboru 3 rodzaje rekompensaty:

- udział w spektaklu prezentowanym w innym terminie
- wymiana niewykorzystanego biletu na bilet otwarty z półrocznym terminem do wykorzystania
- zwrot pieniędzy

Jednocześnie informujemy, że prezentacja wszystkich spektakli Teatru Wybrzeże odbywa się przy zachowaniu sanitarnego regulaminu wprowadzonego na czas epidemii.

Regulamin

1. Przed wejściem na teren Teatru każda osoba winna zdezynfekować dłonie przy użyciu dostępnych środków do dezynfekcji.

2. Osoba przebywająca na terenie Teatru, obowiązana jest do zakrywania ust i nosa za pomocą odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

3. Widzowie zobligowani są do ustawiania się w kolejkę z zachowaniem dystansu 2 metrów.

4. Osoby wchodzące na teren Teatru obowiązane są do pozostawienia swoich danych osobowych kontaktowych — wypełnienia kwestionariusza zdrowia, celem ułatwienia kontaktu w przypadku wykrycia osoby zakażonej, która brała udział w spektaklu. 

5. Możliwe jest udostępnienie widzom nie więcej niż 25% miejsc siedzących.

6. Miejsca powinny być zajmowane z zachowaniem wyznaczonych odstępów z wyjątkiem osoby, która uczestniczy w spektaklu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia oraz jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

7. Wstęp na widownie organizowany jest grupami, w celu zapewnienia właściwej odległości pomiędzy widzami podczas zajmowania wyznaczonych miejsc.

8. Po zakończeniu spektaklu widzowie wypuszczani będą z widowni rzędami.

9. Szatnie zostają zamknięte do odwołania.

10. Sprzedaż wejściówek zostaje zawieszona do odwołania.