Relacja z 6. Dyskusyjnego Klubu Teatralnego

Relacja z 6. Dyskusyjnego Klubu Teatralnego

Wczoraj odbyło się 6. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Teatralnego poświęconego najnowszemu spektaklowi Teatru Wybrzeże - PANU TADEUSZOWI Adama Mickiewicza. W spotkaniu uczestniczył reżyser Jarosław Tumidajski oraz zespół aktorski. Spotkanie przyciągnęło rekordową jak do tej pory liczbę 100 osób. Dyskusję pomiędzy zespołem artystycznym i publicznością moderował dyrektor Teatru Wybrzeże, Adam Orzechowski.

Na wstępie Jarosław Tumidajski wyjaśnił dlaczego poddał twórczej interpretacji PANA TADEUSZA Adama Mickiewicza - kierowała nim chęć zmierzenia się z dziełem, które przez wielu jest traktowane jako pomnik, dzieło arcypolskie. Reżyser podkreślał, że dla niego PAN TADEUSZ to przede wszystkim tekst o nieustannym sporze, konflikcie. Akcentując te wątki w epopei i przekładając je na język teatru chciał wzbudzić w widzach niezgodę na taki świat i zmusić ich do refleksji.

Jednak z widowni padły głosy krytyczne wobec takiej interpretacji. Część widzów protestowała wobec zbyt daleko idącej ingerencji reżysera w strukturę epopei, zbytnie podkreślenie sporów pomiędzy bohaterami oraz nacisk na wątki wskazujące na ksenofobię i antysemityzm Polaków. Pojawiły się też liczne pozytywne głosy widzów, którzy uznali, że spektakl trafnie portretuje nas jako naród skłócony, niezdolny do rozwiązania sporu i jego pozytywnego zakończenia.

Gorąca dyskusja, jaka rozgorzała po spektaklu w ramach Dyskusyjnego Klubu Teatralnego, oraz liczba osób zgromadzonych na spotkaniu, po raz kolejny udowodniła żywą potrzebę widzów i twórców do rozmowy, rozmowy nie tylko o teatrze.

Już teraz zapraszamy Państwa na 7. Dyskusyjny Klub Teatralny, który odbędzie się w poniedziałek, 16 maja o godzinie 21.00 na Scenie Malarnia Teatru Wybrzeże i będzie poświęcony naszej majowej premierze - spektaklowi SOLNESS Henryka Ibsena w reżyserii Iwo Verdala.