Relacja z 10. Dyskusyjnego Klubu Teatralnego

Relacja z 10. Dyskusyjnego Klubu Teatralnego

W minioną środę na Scenie Kameralnej odbyło się 10. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Teatralnego poświęcone spektaklowi NA POCZĄTKU BYŁ DOM Doris Lessing. Uczestniczyli w nim reżyserka i zespół aktorski. Dyskusję pomiędzy artystami a publicznością moderował dramaturg Teatru Wybrzeże, Jakub Roszkowski.

Na wstępie Anna Augustynowicz wyjaśniła powody realizacji tekstu brytyjskiej noblistki. Reżyserka podkreśliła rolę specyficznego poczucia humoru przewijającego się w całej twórczości Lessing, która "potrafi zaśmiać się" z elementów własnej biografii wplecionych w fabułę. W dramacie NA POCZĄTKU BYŁ DOM autorka pokazuje, poniekąd na własnym przykładzie, że z czasem nawet najszczersze idee przeradzają się w martwe ideologie i tym samym stają się groteskowe i śmieszne.

Wiele na temat tekstu Lessing mieli do powiedzenia aktorzy. Zwrócono uwagę na uniwersalny motyw buntu, który jest bliski zarówno bohaterom sztuki jak i ludziom żyjącym współcześnie - nawet jeśli buntują się przeciw wszelkim rewolucjom i pragną świętego spokoju jak Tony, jedna z głównych postaci dramatu, lub dzieci solidarnościowych działaczy.

Publiczność jak zawsze dzieliła się z artystami swoimi opiniami o spektaklu. Pochwalono m.in. pełną pasji grę Doroty Kolak, która wcieliła się w postać Myry, będącej częściowo porte-parole autorki dramatu.

Dziękujemy Państwu za wczorajszą obecność i już teraz zapraszamy na 11. Dyskusyjny Klub Teatralny, poświęcony NIE-BOSKIEJ KOMEDII Zygmunta Krasińskiego, który odbędzie się w środę, 4 stycznia o godzinie 21.00 na Dużej Scenie Teatru Wybrzeże.