Relacja filmowa z Dni Otwartych 2024 | Teatr Wybrzeże