Recenzja NIE-BOSKIEJ KOMEDII - Dziennik Teatralny

Recenzja NIE-BOSKIEJ KOMEDII - Dziennik Teatralny

„NIE-BOSKA KOMEDIA w reżyserii Adama Nalepy to bez wątpienia najlepszy spektakl spośród zaprezentowanych dotąd na Aneksie do Festiwalu Wybrzeże Sztuki. Przedstawienie, wykorzystujące różne, często odległe od siebie estetyki - od kina niemego poprzez współczesną popkulturę po symbolikę religijną - mimo kilku rys, tworzy jednak niezwykle spójną i przekonującą całość.

Wrażenie, jakie wywiera gdańska NIE-BOSKA KOMEDIA, zawdzięczamy nie tylko samym środkom zastosowanym podczas gry na scenie, lecz także sposobowi „potraktowania" publiczności - który okazuje się starannie przemyślaną strategią. Widzowie wchodząc, słyszą zaczerpnięte z utworu Dantego słowa: „Ty, który tu wchodzisz, żegnaj się nadzieją". Jednocześnie na widownię, tym razem umieszczoną z tyłu sceny,  wkracza się przez górne drzwi sali, schodzimy więc w dół - co znowu sugeruje wchodzenie w przestrzeń piekielną. Widzowie, gdy już zajmą miejsca na scenie, mają przed sobą właściwą widownię - całkowicie pustą, mogą więc oglądać z zupełnie innej perspektywy to miejsce, które zazwyczaj zapełniają. Zostają niejako zmuszeni do obserwowania pustki po sobie... Następnie scena zostaje zamknięta ze wszystkich stron - tak że wszyscy, i widzowie, i aktorzy, znajdują się nagle w miejscu bez wyjścia. Takie rozplanowanie przestrzeni, kierowanie ruchem i percepcją widzów to próba uczynienia z nich teatralnego tworzywa, elementu spektaklu - i zarazem umożliwienie im obejrzenia teatralnej maszynerii od środka. Jakkolwiek zabiegi tego typu we współczesnym teatrze stają się już nieco nużące i przybierają raczej charakter konwencji niż oryginalnego środka artystycznego, służącego „ożywieniu" sztuki i zatarciu granic między twórcami a publicznością - to w gdańskim spektaklu dają znakomity efekt, może właśnie dzięki temu, że zostały zintensyfikowane i jednocześnie rozciągnięte na cały spektakl."

Jarosław Błochowiak

Całość na stronie www.teatry.art.pl