RE:AKCJA w Czarnej Sali

RE:AKCJA w Czarnej Sali

Teatr Dada von Bzdülöw zaprasza na spektakl RE:AKCJA Pracowni Fizycznej, który zostanie zaprezentowany dzisiaj o godzinie 19.00 w Czarnej Sali.

RE:AKCJA to spektakl, stworzony przez choreografa i reżysera Jacka Owczarka. Jego kształt i struktura są efektem autorskiej, unikalnej metody pracy z tancerzami opartej o improwizację i świadomość ciała w interakcji z drugą osobą. Jej wyjątkowość wynika ze swoistego odwrócenia kierunku twórczej pracy, bez planowania oczekiwanego, ostatecznego kształtu. W Re:akcji punktem wyjścia nie jest scenariusz, lecz reakcje, które zachodzą pomiędzy postaciami  kreowanymi przez improwizujących tancerzy. Obserwacja indywidualnych procesów każdego z sześciorga tancerzy z osobna, prowadziła do poszukiwań postaci i materiału ruchowego. Zderzano je nawzajem ze sobą by prowokować niezaplanowane i zaskakujące zdarzenia. Ze spotkań i energii, którą wyzwala spotkanie z drugim człowiekiem powstała ostateczna struktura spektaklu. Spektaklu, który za każdym razem jest inny i wyzwala inne, lecz zawsze niezwykle silne emocje.

Spektakl RE:AKCJA uznany został przez jurorów Polskiej Platformy Tańca za jedno z 13 najlepszych przedstawień sceny tanecznej w Polsce, które miały swoją premierę w latach 2012-2014.

„Wreszcie łódzka Pracownia Fizyczna ze spektaklem RE:AKCJA. Jacek Owczarek oparł swoją realizację na metodzie improwizacji, co jest o tyle ryzykowne, że improwizować może ten tylko, kto już wiele umie. Łódzcy tancerze na szczęście umieją. To zespół młody, ale już bardzo sprawny; obyty z rozmaitymi technikami tańca i różnymi choreografami."

Andrzej Z. Kowalczyk, Kurier Lubelski

Bilety na spektakl w cenie: 20 zł normalny, 15 zł ulgowy.

RE:AKCJA
Reżyseria: Jacek Owczarek
Współpraca choreograficzna: Dawid Lorenc
Opracowanie muzyczne: Wojciech Łaba
Kostiumy: Zuzanna Markiewicz

W spektaklu występują: Joanna Jaworska, Aleksandra Łaba, Urszula Parol, Aneta Jankowska, Paweł Grala, Wojciech Łaba.

Premiera: 23 sierpnia 2012 roku w Willi Grohmana na Festiwalu Retroperspektywy w Łodzi
Czas trwania: 45 minut

Produkcja: spektakl zrealizowany dzięki funduszom projektu Dotknij Teatru w Łodzi.

Spektakl prezentowany dzięki wsparciu Instytutu Muzyki i Tańca.

O PRACOWNI FIZYCZNEJ

Grupa założona przez Jacka Owczarka w lutym 2009 roku w Łodzi. Bazując na improwizacji i technikach tańca współczesnego, członkowie Pracowni sięgają po różnorodne formy ruchu i środki wyrazu, starając się jak najpełniej eksplorować  możliwości własnego ciała. Głównym polem działania grupy jest proces twórczy. W przestrzeni wymiany i realizacji tak indywidualnych, jak i wspólnych pomysłów powstają spektakle i inne zdarzenia sceniczne. Tancerze Pracowni są również wykwalifikowanymi pedagogami i instruktorami tańca, którzy stale współpracują z teatrami i instytucjami kultury w całym kraju. Grupa współpracuje z Wydziałem Choreografii i Technik Tańca przy Akademii Muzycznej w Łodzi.