Przed premierą PŁATONOWA - wywiad z Agnieszką Lubomirą Piotrowską | Teatr Wybrzeże