Protokół z posiedzenia jury konkursu na dramat

Protokół z posiedzenia jury konkursu na dramat

Sekretariat Konkursu na dramat poświęcony Janowi Heweliuszowi informuje, że 5 listopada 2010 roku w Gdańsku zebrał się Sąd Konkursowy, mający ocenić nadesłane teksty. Sąd Konkursowy obradował w składzie: Joanna Puzyna-Chojka, Cezary Niedziółka, Adam Orzechowski i Wojciech Owczarski (Justyna Jaworska z przyczyn obiektywnych była nieobecna).

Obrady rozpoczęto od odczytania regulaminu konkursu i wybrania Przewodniczącego Sądu - został nim Adam Orzechowski.

Następnie komisyjnie otwarto koperty z nadesłanymi tekstami. Znajdowały się w nich 52 utwory, każdy opatrzony godłem. Zamknięte koperty zawierające dane osobowe uczestników zostały komisyjnie zebrane i zapieczętowane przez przewodniczącego.

Sąd Konkursowy z powodu niespełnienia wymogów regulaminowych (nie wszystkie dane osobowe umożliwiające identyfikację uczestnika były zamieszczone w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem), postanowił odrzucić z konkursu sześć nadesłanych tekstów.

Są to:
- Dzwony na niebie. Pasje i udręki mistrza Jana. (Dramat patriotyczno-pedagogiczny); godło: Nil desperandum
- Godziny pana Jana; godło: dwudziesta trzecia
- Heveliada Gedanensis Anno-2010; godło: Jurata
- Płomienie w smoku; godło: Tarcza Sobieskiego
- Szczęśliwa gwiazda; godło: KZ280493
- (sutima) point vital; godło: yo_de_la_luna

Sąd Konkursowy postanowił jednak przeczytać wszystkie 52 teksty, z czego 6 wymienionych powyżej – poza konkursem.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28 stycznia 2011 roku, w 400-lecie urodzin Jana Heweliusza. Do rozdysponowania jest pula nagród wynosząca 60 tys. zł. Poza nagrodami finansowymi istnieje możliwość scenicznej realizacji najlepszego tekstu w Teatrze Wybrzeże, a także prezentacji nagrodzonych w konkursie utworów w formie czytania scenicznego.

Protokół sporządził sekretarz Sądu Konkursowego – Jakub Roszkowski.