PORTRET DAMY i NASI NAJDROŻSI w programie KULTURA DOSTĘPNA

PORTRET DAMY i NASI NAJDROŻSI w programie KULTURA DOSTĘPNA

Zapraszamy Państwa na kolejne spektakle z napisami i audiodeskrypcją prezentowane w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA. W najbliższą środę o godzinie 19.00 na Dużej Scenie zaprezentujemy PORTRET DAMY, natomiast w najbliższy piątek o godzinie 19:00 na Scenie Malarnia zagramy NASZYCH NAJDROŻSZYCH.

Listopadowej prezentacji PORTRETU DAMY będzie towarzyszył warsztat teatralny, na którym uczestnicy zgłębią tematy podejmowane przez twórców przedstawienia. Czas trwania warsztatu wynosi ok. 90 minut. Warsztat do PORTRETU DAMY odbędzie się dzisiaj o godzinie 19:00 w Czarnej Sali.

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz ich opiekunów przewidziano specjalną pulę biletów. Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z koordynatorką projektu pod numerem telefonu 58 301 70 27 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:00) lub mailowo: weronika.lucyk@teatrwybrzeze.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O WARSZTACIE DO PORTRETU DAMY

Nie szata zdobi człowieka. Mimo to ubiór każdego z nas jest jak kostium – zależny od zmiennych w czasie kanonów komunikat świadczący choćby o płci czy statusie materialnym. Nie tylko ciało jest uwikłane w ubiór. Gorset może być przecież społeczny – zwłaszcza, gdy żyje się w epoce wiktoriańskiej. Co to może oznaczać? Dowiemy się w trakcie wspólnie improwizowanych scen. W ramach warsztatu do spektaklu PORTRET DAMY będziemy pracować z kostiumem, portretem i mapą wiktoriańskiego uniwersum.

O PROGRAMIE KULTURA DOSTĘPNA

Teatr Wybrzeże bierze udział w Programie KULTURA DOSTĘPNA. W ramach programu realizujemy projekt POSMAKUJ TEATRU - cykl pokazów 5 spektakli repertuarowych z napisami oraz audiodeskrypcją dla osób niewidzących, niedowidzących, niesłyszących oraz niedosłyszących. Prezentacjom spektakli towarzyszą warsztaty. Projekt będzie realizowany do grudnia 2016 roku.

Celem programu dotacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA DOSTĘPNA jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. W ramach programu można się ubiegać o dofinansowanie projektów skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do kultury. Odbiorcami dofinansowanych zadań mają być przedstawiciele różnych grup m.in: dzieci i młodzież szkolna, osoby starsze i z niepełnosprawnością, a także tych środowisk, które m.in. z powodu barier kulturowych i prawnych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.

O AUDIODESKRYPCJI

Audiodeskrypcja to technika, która dzięki dodatkowym opisom słownym udostępnia odbiór wizualnej twórczości artystycznej oraz pozwala osobom niewidomym poznawać widzialny dorobek kulturalny z zakresu sztuki plastycznej, teatralnej, scenicznej i filmowej. Podczas audiodeskrypcji opisywane są ważne, znaczące informacje wizualne takie jak: język ciała, wyraz twarzy, przebieg akcji, sceneria, kostiumy. Zwięzłe, obiektywne opisy scen pozwalają osobie niewidomej podążać za rozwijającym się wątkiem historii oraz usłyszeć i zrozumieć co dzieje się na scenie.