PŁATONOW - recenzja z portalu teatralny.pl | Teatr Wybrzeże