PAN TADEUSZ w 6. Dyskusyjnym Klubie Teatralnym | Teatr Wybrzeże