Otwieramy kasy biletowe

Otwieramy kasy biletowe

Drodzy widzowie, z przyjemnością informujemy, że już od najbliższego wtorku będzie czynna kasa biletowa w Gdańsku, natomiast od środy kasa biletowa w Sopocie. Jednocześnie przypominamy o możliwości zakupu biletów online na stronie www.bilety.teatrwybrzeze.pl

Kasa w Gdańsku otwarta będzie od wtorku do piątku w godzinach 12:00 – 19:00, a w soboty i niedziele w godzinach 14:00 – 19:00 (lub do rozpoczęcia spektaklu). Ze względu na remont Dużej Sceny kasa mieści się obecnie w budynku Starej Apteki.

Kasa w Sopocie otwarta będzie od środy do piątku w godzinach 12:00 – 19:00, a w soboty i niedziele w godzinach 14:00 – 19:00 (lub do rozpoczęcia spektaklu).

Kasa biletowa w Gdańsku, Stara Apteka, ul. Teatralna 2
tel. 519 155 636
e-mail: bilety@teatrwybrzeze.pl

Kasa biletowa w Sopocie, ul. Monte Cassino 30
tel. 58 551 50 40
e-mail: bilety@teatrwybrzeze.pl

Przepisy epidemiczne nadal nas obowiązują - dystanse społeczne i w połowie wypełniona widownia. Dlatego wprowadziliśmy nowy regulamin dotyczący widzów.

REGULAMIN

1. Przed wejściem na teren Teatru każda osoba winna zdezynfekować dłonie przy użyciu dostępnych środków do dezynfekcji.

2. Osoba przebywająca na terenie Teatru, obowiązana jest do zakrywania ust i nosa za pomocą odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

3. Widzowie zobligowani są do ustawiania się w kolejkę z zachowaniem dystansu 2 metrów.

4. Osoby wchodzące na teren Teatru obowiązane są do pozostawienia swoich danych osobowych kontaktowych — wypełnienia kwestionariusza zdrowia, celem ułatwienia kontaktu w przypadku wykrycia osoby zakażonej, która brała udział w spektaklu. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się widzów w Teatrze, zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru [wzór oświadczenia do pobrania tutaj].

5. Możliwe jest udostępnienie widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc siedzących — Stara Apteka - 68 miejsc, Scena Kameralna - ok. 50-70 miejsc, w zależności od tytułu.

6. Rzędy winny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami z wyjątkiem osoby, która uczestniczy w spektaklu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia oraz jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

7. Wstęp na widownie organizowany jest grupami, w celu zapewnienia odległości 2 metrów pomiędzy widzami podczas zajmowania wyznaczonych miejsc.

8. Po zakończeniu spektaklu widzowie wypuszczani będą z widowni rzędami.

9. Szatnie zostają zamknięte do odwołania.

10. Sprzedaż wejściówek zostaje zawieszona do odwołania.