Oświadczenie dyrektorów pomorskich instytucji artystycznych

Oświadczenie dyrektorów pomorskich instytucji artystycznych

W obliczu wojny i ogromnej tragedii, z jaką spotyka się Naród Ukraiński, jako dyrektorzy pomorskich instytucji artystycznych nie widzimy możliwości współpracy z rosyjskimi i białoruskimi instytucjami i artystami, którzy są bezpośrednio i pośrednio powiązani z reżimem Putina i rosyjskim kapitałem lub są przez nie finansowane oraz stanowczo nie potępiają barbarzyńskiej napaści Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Brak współpracy z tymi instytucjami i artystami jest wyrazem naszej solidarności i wielkiego szacunku dla bohaterskiej postawy społeczeństwa ukraińskiego.

Krzysztof Babicki, Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
Michał Derlatka, Dyrektor Miejskiego Teatru Miniatura
Agata Grenda, Dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
Bogdan Kułakowski, p.o. Dyrektora Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara
Igor Michalski, Dyrektor Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Dominik Nowak, Dyrektor Naczelny i Artystyczny Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku
Adam Orzechowski, Dyrektor Teatru Wybrzeże
Roman Perucki, Dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
Wojciech Rajski, Dyrektor Artystyczny Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot
Jolanta Rożyńska, Dyrektorka Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej
Michał Tramer, Dyrektor Państwowego Teatru Lalki Tęcza
Romuald Wicza – Pokojski, Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku
Marek Więcławek, Dyrektor Cappelli Gedanensis