Oświadczenie dyrektorów pomorskich instytucji artystycznych | Teatr Wybrzeże