Orędzie na 60. Międzynarodowy Dzień Teatru | Teatr Wybrzeże