Ogłoszenie o zatrudnieniu

Ogłoszenie o zatrudnieniu

Teatr Wybrzeże poszukuje osoby do pracy na stanowisku: "Specjalista kasjer biletowy".

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie wykonywała następujące czynności:

Zakres pracy obejmuje m.in.:

- sprzedaż i rezerwacja biletów, towarów,
- znajomość repertuaru Teatru Wybrzeże,
- informowanie widzów o ofercie Teatru Wybrzeże,
- raportowanie sprzedaży,
- obsługiwanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
- wystawianie faktur,
- aktualizacja materiałów informacyjnych

Oczekiwania:

- wykształcenie minimum średnie,
- umiejętności komunikacyjne,
- mile widziane doświadczenie pracy w kulturze,
- zdolności organizacyjne, dokładność, systematyczność,
- punktualność,
- komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat,
- ciekawą pracę w kameralnym i zgranym zespole.

Prosimy o przesłanie CV w formie pdf opisanych imieniem i nazwiskiem na adres: rekrutacja@teatrwybrzeze.pl.

Prosimy również o przesłanie klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prawa dla potrzeb obecnie rekrutacji.”

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Na zgłoszenia czekamy do 12 maja 2023 r.

Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Teatr Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk.
2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@teatrwybrzeze.pl.
3) Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą w celu wyłonienia kandydata na pracownika w aktualnej rekrutacji, a także w celu wzięcia pod uwagę CV w przyszłych rekrutacjach po udzieleniu odrębnej zgody.
Podstawą przetwarzania są przepisy prawa: art. 22[1] Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz udzielona zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane będą do momentu wycofania przez kandydata zgody lub zgodnie z okresem wskazanym w ogłoszeniu o pracę, jeśli zostało określone w ogłoszeniu.
5) Kandydat do pracy ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych, które należy podać w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjny.
7) Zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody lub odmową podania danych jest brak możliwości przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.