Ogłoszenie o zatrudnieniu

Ogłoszenie o zatrudnieniu

Teatr Wybrzeże poszukuje specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych.

Zakres pracy obejmuje m.in.:

- Sprawowanie pieczy nad majątkiem trwałym, wyposażeniem, programami i licencjami oraz prowadzenie ewidencji majątkowej, wystawianie dokumentów obrotu majątkiem trwałym, wyposażeniem i wartościami niematerialnymi i prawnymi, ich numerowanie i ewidencjonowanie
- Sprawdzanie pod względem rzeczowym i merytorycznym celowości faktur działu administracji
- Zawieranie i prowadzenie umów dotyczących eksploatacji obiektów teatru, koordynacja, współpraca z wykonawcami
- Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
- Prowadzenie rejestru zamówień publicznych
- Nadzór nad archiwum zakładowego tj. inicjowanie brakowania i porządkowania jego zasobów oraz klasyfikacja akt w układzie rzeczowym
- Pilotowanie terminowości przeglądów okresowych kas fiskalnych, budynków i innych składników majątkowych

Oczekiwania:

- Wykształcenie wyższe
- Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- Zaangażowanie w pełnione obowiązki i dążenie do realizacji wyznaczonych zadań
- Sumienność, dokładność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja czasu pracy
- Bardzo dobra znajomość środowiska Windows i MS Office (Word, Excel)
- Komunikatywność i bardzo dobra organizacja pracy
- Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy: 

- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Ciekawą pracę w kameralnym zespole

Prosimy o przesłanie CV w formie pdf opisanych imieniem i nazwiskiem na adres: sekretariat@teatrwybrzeze.pl

Prosimy również o przesłanie klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prawa dla potrzeb obecnie rekrutacji.”

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Na zgłoszenia czekamy do 10.06.2022 r.

Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016  roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Teatr Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk.
2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@teatrwybrzeze.pl.
3) Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą w celu wyłonienia kandydata na pracownika w aktualnej rekrutacji, a także w celu wzięcia pod uwagę CV w przyszłych rekrutacjach po udzieleniu odrębnej zgody. 
Podstawą przetwarzania są przepisy prawa: art. 22[1] Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz udzielona zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane będą do momentu wycofania przez kandydata zgody lub zgodnie z okresem wskazanym w ogłoszeniu o pracę, jeśli zostało określone w ogłoszeniu.
5) Kandydat do pracy ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych, które należy podać w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjny. 
7) Zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody lub odmową podania danych jest brak możliwości przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.